در راستای افزایش کیفیت تولید محصولات لوله مقوایی و همچنین تامین نیازهای مصرفی مقوا، شرکت هستی بوبین کار اقدام به راه اندازی خط تولید مقوای مغزی در گراماژ های بین 350 الی 450 گرم نمود.

فاکتورهای بسیار مهم کیفی از جمله میزان رطوبت مقوا، گراماژ درصد جذب آب، مقاومت کششی و چسبندگی لایه ها و چندین مورد مهم که تاثیر بسزایی در کیفیت لوله مقوایی دارد در خط تولید جدید شرکت هستی بوبین کار مد نظر بوده و اجرا می شود.