اعطای نمایندگی فروش

شرکت هستی بوبین کار در نظر دارد جهت گسترش مراکز فروش و نمایندگی خود تعداد محدودی نمایندگی این شرکت را اعطا نماید.
جهت دریافت نمایندگی و آگاهی از شرایط با شرکت تماس حاصل فرمایید.