لوله مقوایی یا بوبین به عنوان یک محصول سلولزی که در صنایع مختلف که محصول نهایی آنها به صورت رول می باشد، مصرف عمده دارد.نام های رایج در صنایع مختلف عبارتند از :

نوار مرکزی در صنایع تولیدی نوار چسب

دوک یا ماسوره در صنایع نساجی و گونی بافی

ته رول یا لوله کر در صنایع کاغذ سازی و مقوا سازی

سایز های استاندارد به شرح ذیل تعریف می شوند :

 انواع تولیدات لوله مقوایی :

1) لوله مقوایی یا بوبین3اینچ با قطر داخلی 76/2mm و قطر داخلی 77mm : جهت مصرف صنایع چاپ و بسته بندی و همچنین صنایع فیلم BOPP و پلی اتیلن و صنایع نساجی و ریسندگی

2) لوله مقوایی یا بوبین4اینچ با قطر داخلی 101/6mm :جهت مصرف صنایع کاغذ سازی و مقوا سازی

3) لوله مقوایی یا بوبین6 اینچ با قطر داخلی 152/4mm: جهت مصرف صنایع فیلم و چاپ و همچنین صنایع پوشش های خاص و الیاف مصنوعی

4) لوله مقوایی یا بوبین با قطر داخلی 45mm و50mm و 60mm : جهت مصرف صنایع نساجی و ریسندگی

و لوله های خاص با قطر های غیر استاندارد : لوله های مقوایی با عنوان محافظ و یا بسته بندی های خاص (بطور مثال جهت پوشش سیلندرهای چاپ)

 

 

مشخصات فنی محصولات :

نوع محصول طول(متر) ضخامت(میلی متر) قطرداخلی
بوبین ”3 1m – 5m 3mm – 15mm 76/2mm
بوبین ”4 1m – 5m 5mm – 15mm 101/6mm
بوبین ”6 1m – 5m 5mm – 15mm 152/4 mm
قطرهای غیر استاندارد مطابق سفارش مطابق سفارش مطابق سفارش