استخدام

استخدام

شرکت هستی بوبین کار

در راستای توسعه سرمایه انسانی خود، از کلیه جوانان علاقمندواجد شرایط مستعد، دارای انگیزش فعالیت، روحیه تیمی و خلاق در حوزه‌های تخصصی تولیدی و فنی دعوت به همکاری می‌نماید.

لذا جهت اعلام آمادگی و تمایل می‌توانید ضمن مطالعه دقیق و تکمیل فرم استخدام کارخانه هستی بوبین کار و ارسال آن به آدرس ایمیل info[at]hastibk.com اقدام فرمایید.

شایان ذکر است امور انسانی و منابع اداری شرکت پس از بررسی و حائز شرایط بودن درصورت نیاز جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهید داشت.

روابط عمومی شرکت هستی بوبین کار