خدمات ما

خدمات هستی بوبین کار

برخی از خدمات ارائه شده توسط شرکت هستی بوبین کار به این شرح است

Flip Box Image

تولید مقوای مغزی

تولید مقوای مغزی خاص صنایع لوله مقوایی با خصوصیات فنی ویژه در محدوده گراماژ 350-400gsm

تولید مقوای مغزی

تولید مقوای مغزی خاص صنایع لوله مقوایی با خصوصیات فنی ویژه در محدوده گراماژ 350-400gsm
Flip Box Image

عملیات برش و چاک زنی

عملیات برش و چاک زنی لوله ها برای کارخانجات نساجی و بافندگی

عملیات برش و چاک زنی

عملیات برش و چاک زنی لوله ها برای کارخانجات نساجی و بافندگی
Flip Box Image

تولید لوله مقوایی

تولید لوله مقوایی در قطرهای داخلی 30 الی 300 میلی متر ضخامت 12 الی 15 میلی متر

تولید لوله مقوایی

تولید لوله مقوایی در قطرهای داخلی 30 الی 300 میلی متر ضخامت 12 الی 15 میلی متر
Flip Box Image

چاپ بر روی لایه ها

چاپ بر روی لایه های درونی و بیرونی لوله ها

چاپ بر روی لایه ها

چاپ بر روی لایه های درونی و بیرونی لوله ها
Flip Box Image

بوش زنی دوسر لوله

بوش زنی دوسر لوله جهت کاهش ضرب دیدگی مورد مصرف در صنایع کاغذ سازی

بوش زنی دوسر لوله

بوش زنی دوسر لوله جهت کاهش ضرب دیدگی مورد مصرف در صنایع کاغذ سازی
Flip Box Image

بسته بندی بر روی پالت

بسته بندی بر روی پالت و تحویل بار با میزان رطوبت پایین

بسته بندی بر روی پالت

بسته بندی بر روی پالت و تحویل بار با میزان رطوبت پایین