پیام مدیر عامل

ایجاد ارزش افزوده و ثروت زایی ناشی از فعالیت اقتصادی اساس و بنیه سلامت و آبادانی هر ملت و کشوری می‌باشد، از این رو ایجاد و راه اندازی هر واحد تولیدی با هدف ارزش زایی کاری است شایسته و مفید و البته در عین حال چالش برانگیز.

هر فعالیت اقتصادی نیازمند صرف انرژی، وقت و بروزرسانی دایمی می‌باشد که در عرصه رقابت در بازارهای داخلی و خارجی عملکردی مثبت از خود ارایه دهد، در این بین دانش مدیریت و تصمیم سازی موثر نقش بسزایی در پیشرفت هر سازمان پویا دارد.

شناخت نیازهای بازار، بروزرسانی تکنولوژی تولید و اعمال فرآیند مدیریتی با چشم انداز بلندمدت سرلوحه فعالیت های شرکت هستی بوبین کار بوده و خواهد بود.

امید است با همکاری تمامی ارکان سازمان مسیر تعالی شرکت هستی بوبین کار بیش از بیش هموارتر و با شتاب روز افزون طی گردد و شاهد نتایج این موفقیت باشیم