چشم انداز سازمان

برانیم که با تلاش و کوشش شبانه روزی و با همت و پشتکار مدیران و کارکنان مجرب سازمان بتوانیم در آینده‌ای نچندان دور پیرو طرح توسعه در دست اقدام، ظرفیت تولیدی واحدهای مقوا و لوله مقوایی به میزان 3برابر حال حاضر افزایش دهیم و همچنین در جهت بهبود کیفیت محصول تولیدی با ایجاد واحد تحقیق و توسعه در سازمان نسبت به کسب دانش لازم برای بهینه نمودن پارامترهای محصول نهایی اقدام نماییم.

کسب سهم پیشینه بازار داخلی و همچنین ارتقا سطح صادرات محصولات تولیدی در اولویت فرآیند رو به جلو سازمان خواهد بود.